Tiếng Việt / Vietnamese

CÁC KHÁCH HÀNG ĐA DẠNG

Liên kết với các khách hàng đa dạng về văn hóa

Để tiếp cận thông tin WaterCare ở các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, đơn giản xin hãy nhắp chuột
qua, sử dụng danh sách dưới đây:

Tiếng Hy-lạp, tiếng Ả-rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Miến Điện (5 ngôn ngữ địa phương – Ka-ren, Chin
Hakha, Chin Falam, Zomi và Mizo), tiếng Việt, tiếng Hindi, tiếng Át-xi-ri, tiếng Đa-ri, tiếng
Ne-pal, tiếng Ba-tư, tiếng Sô-ma-li, tiếng Ả-rập
Su-đan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ý

GIỚI THIỆU VỀ WATERCARE

Làm chủ các hóa đơn nước của quý vị

Cần sự giúp đỡ về việc thanh toán hóa đơn nước và nước thải của quý vị? WaterCare được xây dựng để quý vị lại làm chủ được.

Một sáng kiến của Yarra Valley Water, WaterCare cung cấp các chương trình hỗ trợ, các con đường và các dịch vụ để giúp quý vị quản lý được hóa đơn nước và nước thải của mình – lúc này cũng như trong tương lai. Tìm ra một chương trình thích hợp nhất với quý vị

Tại Yarra Valley Water, chúng tôi hiểu là hóa đơn dịch vụ tiện ích ngày một tăng lên có thể có sự tác động lớn đến hộ của quý vị. Đó là lý do tại sao chúng tôi xây dựng WaterCare.

WaterCare tập trung tất cả các chương trình hỗ trợ của chúng tôi vào một điểm, để quý vị có thể dễ dàng tìm ra giải pháp thích hợp nhất để lại làm chủ được các hóa đơn nước của mình.

Tìm ra một giải pháp cho quý vị

Hãy khám phá các chương trình WaterCare của chúng tôi trong khung cảnh riêng
tư tại nhà quý vị, bằng cách nhắp chuột vào các kết nối dưới đây. Quý vị có thể ngạc nhiên về các cách chúng tôi có thể giúp được.

Có phải quý vị:

 • Đang mắc nợ?
 • Đang tìm cách để giảm sự tác động của các hóa đơn nước của mình?
 • Hội đủ điều kiện để hưởng các chiết giảm?
 • Đang tìm sự hỗ trợ để giúp quý vị quản lý được các hóa đơn nước của mình?

Có phải Anh ngữ không phải là ngôn ngữ thứ nhất của quý vị? Quý vị còn có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.


CÁC LỰA CHỌN VỀ THANH TOÁN

Giúp quý vị làm chủ được

Cần sao để việc thanh toán hóa đơn nước và nước thải của quý vị trở nên có thể được quản lý tốt hơn? Tìm ra giải pháp thích hợp với quý vị:

 • Muốn hóa đơn của quý vị được tự động thanh toán?
 • Cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn hàng quý của quý vị?
 • Thanh toán thành nhiều lần là cách mà quý vị muốn hơn?
 • Đang nhận quyền lợi Centrelink?

Quý vị còn có thể truy cập trang mạng của Yarra Valley Water.

Vẫn gặp trở ngại? Hãy nói chuyện với nhóm chúng tôi

Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi tồn tại là để giúp đỡ. Chúng tôi hiểu là cuộc sống của mọi người có thể thay đổi theo hoàn cảnh – sự thay đổi này đôi khi có thể dẫn đến các khó khăn tài chính. Hãy điện thoại đến chúng tôi hôm nay ở số 1800 637 316 để có một cuộc trò chuyện được giữ kín.


Hỗ trợ về việc lập ngân sách

Ghi nợ trực tiếp

Tiết kiệm thời gian và sự phiền nhiễu bằng cách thanh toán tự động hóa đơn nước của quý vị qua ghi nợ trực tiếp, một cách trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Chọn cách thanh toán từng quý hoặc thành nhiều lần. Xin lưu ý là thanh toán bằng cách ghi nợ trực tiếp phải phải được kết nối với một tài khoản ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng. Thẻ tín dụng không được chấp nhận.

Gia hạn việc thanh toán

Có phải vấn đề thanh toán của quý vị là một vấn đề ngắn hạn? Đơn giản là hãy nộp một Yêu cầu Gia hạn việc Thanh toán để trì hoãn việc thanh toán khoản tiền trả hàng quý của quý vị.

Để xin gia hạn, hãy chuẩn bị sẵn sàng các chi tiết về tài khoản của quý vị rồi điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 362 332.


SmoothPay

Lập kế hoạch việc thanh toán của quý vị để phù hợp với quý vị

SmoothPay là công cụ thanh toán và lập ngân sách của Yarra Valley Water, cho phép quý vị thanh toán hóa đơn nước của mình mỗi hai tuần một lần, hoặc hàng tháng. Việc này có nghĩa là quý vi có thể thực hiện các khoản thanh toán nhỏ hơn và thường xuyên hơn trong suốt năm, để giảm sự tác động của hóa đơn hàng quý đến ngân sách của hộ gia đình quý vị.

Giúp quý vị làm chủ được hóa đơn nước của mình

Đăng ký tham gia chương trình SmoothPay là một việc nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí và sẽ không gây phát sinh bất kỳ khoản phí thêm nào cho hóa đơn hàng năm của quý vị.

Để xin, đơn giản xin hãy:

 • Liên lạc Nhân viên Tư vấn Dịch vụ Khách hàng qua số 1800 994 789
 • Chọn cách thanh toán hai tuần một lần hoặc hàng tháng
 • Chọn cách thanh toán qua ghi nợ trực tiếp, thẻ tín dụng hoặc BPAY.

Sau cùng, ngay cả một ngân sách được lập kế hoạch kỹ càng nhất cũng có thể vẫn cảm thấy sự căng thẳng của hóa đơn hàng quý – đặc biệt là khi một vài hóa đơn cùng một lúc đến hạn.

CÁC CHIẾT GIẢM

Tiết kiệm bằng thẻ chiết giảm

Có phải quý vị có thẻ chiết giảm hay thẻ của người lãnh trợ cấp đang hợp lệ? Quý vị có thể có quyền hưởng chiết giảm trên các khoản lệ phí nước và nước thải của quý vị nếu chiết giảm này là đang được đòi cho nơi cư trú chính của quý vị. Điều này có nghĩa là tên và địa chỉ trên thẻ hợp lệ của quý vị phải cùng như tên và địa chỉ trên tài khoản nước của quý vị.

Tôi có hội đủ điều kiện không?

Các thẻ hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Thẻ Chiết giảm cho Người Lãnh Trợ cấp Centrelink
 • Thẻ Chăm sóc Y tế Centrelink
 • Thẻ Chiết giảm cho Người Lãnh trợ cấp của Department of Veterans’ Affairs hoặc Thẻ Y tế Vàng của Cựu Chiến binh Cho Tất cả mọi Điều kiện của Department of Veterans’ Affairs.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, xin hãy nhắp chuột vào đây để nộp yêu cầu xin chiết giảm trên tài khoản Yarra Valley Water của quý vị. Quý vị còn có thể điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 304 688, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ của quý vị.

Nếu quý vị không có thẻ chiết giảm, nhưng nghĩ là mình có thể hội đủ điều kiện,
xin hãy liên lạc:

 • Centrelink - ĐT: 13 1021
 • Department of Veteran's Affairs - ĐT: 03 9284 6000

Có những khoản tiết kiệm nào với thẻ chiết giảm của tôi?

Chiết giảm về nước và nước thải cung cấp một mức giảm giá 50 phần trăm của các khoản lệ phí nước và thoát nước, tới một mức tối đa hàng năm. Đối với năm tài khóa 2018/19, mức tối đa này là 320,90đô-la.

Nếu được tính hóa đơn cho một dịch vụ, ví dụ, chỉ nước mà thôi, thì quý vị sẽ nhận được mức giảm giá 50 phần trăm của khoản lệ phí nước, tới một mức tối đa là 160,45đô-la.

Cách đọc hóa đơn Nước và Nước thải Gia cư của quý