درى / Dari

مشتریان متنوع

رابطه برقرار کردن با مشتریان دارای سوابق متنوع

برای دسترسی به معلومات WaterCare به لسان های غیر از انگلیسی، بااستفاده از لست ذیل روی لسان مورد نظر تان کلیک کنید:

یویانی، عربی، کنتونیز، مندرین، برمایی (5 لهجه – کارن، چین هخه، چین فلام، زومی و میزو)، ویتنامی، هندی، آشوری، دری، نیپالی، فارسی، سومالی، عربی سودانی، ترکی و ایتالیایی.

راجع به WATERCARE

بل های آب تانرا تحت کنترول در آورید

آیا برای پرداخت بل آب و بدرفت تان احتیاج به کمک دارید؟ WATERCARE به این منظور طرح ریزی شده است تا شما کنترول اوضاع را بدست گیرید.

WaterCare منحیث یک پروگرام ابتکاری Yarra Valley Water، پروگرام ها، راهنمود ها و خدماتی را برایتان فراهم می سازد تا شما را کمک کند که بل های آب و بدرفت تانرا اداره کنید – حالا و در آینده. یک پروگرامی را پیدا کنید که ضروریات تانرا به بهترین وجه مرفوع سازد.

در Yarra Valley Water، ما میدانیم که بل های صرفیه روزافزون می تواند تاثیر بسزایی بالای اقتصاد خانواده شما وارد کند. به همین دلیل ما پروگرام WaterCare را انکشاف داده ایم.

این پروگرام تمام پروگرام های حمایتی ما را در یک نقطه تمرکز می دهد، تا شما به آسانی بتوانید راه حل مناسبی را برای کنترول کردن دوباره بل های آب تان بدست آرید.

یک راه حل را برای خود بیابید

پروگرام های WaterCare ما را از طریق لینک های ذیل به آرامی در خانه مرور کنید. ممکن است تعجب کنید که چگونه ما می توانم شما را در این زمینه کمک کنیم.

آیا شما:
• قرضدار هستید؟
• در جستجوی راه هایی هستید که بتوانید فشار وارده ناشی از بل های آب تانرا کاهش دهید؟
• واجد شرایط دریافت تخفیف ها هستید؟
• در جستجوی دریافت کمک برای اداره کردن بل های آب تان هستید؟

آیا انگلیسی زبان اول شما نیست؟ شما همچنان می توانید بهترین راه حل ها را به لسان های مختلف پیدا کنید.

گزینه های پرداخت

کمک به شما جهت تسلط داشتن به اوضاع

آیا می خواهید که پرداخت های بل آب و بدرفت تانرا بیشتر تحت کنترول داشته باشید؟ راه حلی را پیدا کنید که مناسب حال شماست:

• می خواهید که بل های تان بطور اتومات پرداخت گردند؟
• برای پرداخت بل های ربعوار تان به زمان بیشتری نیاز دارید؟
• ترجیع می دهید که بل های تانرا بطور قسطی پرداخت کنید؟
• می خواهید از Centrelink مساعدت مالی دریافت کنید؟

شما همچنان می توانید از ویب سایت Yarra Valley Water دیدن نمائید.

آیا هنوز هم دچار مشکلات هستید؟ با تیم ما در تماس شوید

تیم حمایت مشتریان ما در خدمت شما قرار دارد. ما میدانیم که زندگی هرشخص ممکن است نظر به شرایط خاص دچار تحولات گردد -- که بعضی اوقات این امر منجر به بروز مشکلات اقتصادی گردد. همین امروز برای صحبت کردن محرمانه با ما به تیلفون شماره 1800 637 316 زنگ بزنید.

حمایت بودجوی

برداشت مستقیم

با پرداخت نمودن اتومات از طریق سیستم برداشت مستقیم از حساب بانکی تان، شما نه تنها در وقت تان صرفه جویی بعمل می آورید بلکه از دردسر نیز نجات پیدا می کنید. می توانید شیوه پرداخت ربعوار یا قسطی را انتخاب کنید. لطفاً متوجه باشید که پرداخت های برداشت مستقیم باید به یک حساب بانکی یا بانک تعاونی وصل گردد. کریدت کارت ها قابل قبول نمی باشد.

تمدید پرداخت ها

آیا مشکل پرداخت تان برای مدت کوتاه است؟ دراینصورت می توانید درخواست تمدید پرداخت دهید تا پرداخت ربعوار تان به تعویق افتد.

برای درخواست نمودن، جزئیات حساب تان را آماده نموده و با ما به تیلفون شماره 1300 362 332 در تماس شوید.

SmoothPay

پرداخت های تانرا طبق ضرورت تان پلانگذاری کنید

SmoothPay یک وسیله پرداخت و بودجه Yarra Valley Water است که بشما اجازه پرداخت بل های آب تانرا بشکل هردوهفته یکبار یا ماهانه می دهد. این بدان معناست که شما می توانید پرداخت های کمتر و مکرر را در طول سال انجام دهید، تا تاثیر وارده بل های ربعوار تانرا بالای بودجه خانوار خویش کاهش دهید.

بدست گرفتن کنترول بل آب تان

ثبت نام برای SmoothPay بسیار سریع، آسان و رایگان است و هیچگونه مصارف اضافی را در بل سالانه تان به بار نمی آورد.

برای درخواست کردن، صرف:
• با یک مشاور بخش خدمات مشتریان ما به تیلفون شماره 1800 994 789 تماس بگیرید
• پرداخت ماهانه یا هردوهفته یکبار را انتخاب کنید
• شیوه پرداخت از طریق سیستم برداشت مستقیم، کریدت کارت یا BPAY را انتخاب کنید.
بهرحال، لطفاً متوجه باشید که حتی بهترین بودجه های پلان شده نیز می تواند فشار بل های ربعوار را احساس کند – بخصوص زمانیکه چندین بل همزمان باید پرداخت گردند.

تخفیفات

با کارت های تخفیفی پس انداز کنید

آیا شما صاحب یک کارت معتبر تقاعد یا concession card هستید؟ ممکن است شما مستحق دریافت تخفیفات در پرداخت های بل و بدرفت تان می باشید مشروط براینکه این بل ها مربوط به منزل مسکونی اصلی تان باشد. این بدان معناست که نام و آدرس روی کارت های معتبر فوق الذکر تان عین آدرسی باشد که روی بل تان درج گردیده است.

آیا من مستحق هستم؟

کارت های واجد شرایط عبارت اند از:
• کارت تخفیف تقاعد Centrelink
• کارت مواظبت صحی Centrelink
• کارت تخفیف تقاعد Department of Veterans’ Affairs یا کارت صحی طلایی انفصال عمومی Department of Veterans’ Affairs

اگر واجد شرایط هستید، دکمه اینجا کلیک را در حسابYarra Valley Water  تان برای ارائه درخواست تخفیف فشار دهید. همچنان شما می توانید برای ما به تیلفون شماره 1300 304 688 زنگ بزنید، لطفاً کارت خود را سردست آماده داشته باشید.

اگر شما کارت تخفیف ندارید، مگر فکر می کنید که ممکن است واجد شرایط باشید، با مراجع ذیل تماس بگیرید:
• Centrelink - تیلفون شماره 13 1021
• Department of Veteran's Affairs - تیلفون شماره 03 9284 6000

چه نوع صرفه جویی ها شامل کارت تخیف من است؟

تخفیف آب و بدرفت شامل یک تخفیف %50 مبلغ سالانه مصارف آب و بدرفت الی یک حد معین می باشد. این مبلغ برای سال مالی 2018/2019 320.90$ است.

اگر بل شما صرف برای یک خدمت واحد، بطور مثال صرف برای خدمات آب، باشد، درآنصورت شما مستحق دریافت یک تخفیف به مبلغ حد اکثر 160.45$ خواهید بود.


طریقه خواندن بل آب و فاضلاب منازل شخصی شما